Background CurveIcon Chevron down

Vertrouwenspersonen

“Neem contact op als je iets dwarszit!"

Heb je te maken met ongewenst gedrag?

Deelnemers en medewerkers kunnen geconfronteerd worden met ongewenst gedrag. Bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. Wij willen je aanmoedigen dit te melden! Hiervoor kan terecht bij onze vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is er voor mensen die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag.

Neem contact op met onze vertrouwenspersonen

Wij hebben twee vertrouwenspersonen bij wie je terecht kan. Dit zijn Samirah Daniëls (intern) en Greetje Kooistra (extern).

Samirah Daniëls: 06 85 58 54 96 / samirah@rc-e.nl
Greetje Kooistra: +316 15 32 46 01 / info@dekamervanvertrouwen.com

Je kan altijd meteen melden bij onze vertrouwenspersonen. Als je wat meer houvast wil over wanneer je meldt, hebben we onderstaande route bedacht.

1. Elkaar aanspreken
2. Melden bij de aanwezige medewerker van RCE
3. Melden bij de inhoudelijk coördinator (Samirah)
4. Melden bij de vertrouwenspersoon (Greetje)
5. Melden bij het bestuur (Goof / goof@rc-e.nl)

Nogmaals: je mag -om wat voor reden dan ook- direct contact opnemen met bovengenoemde mensen. Ook handig om te weten is dat de vertrouwenspersoon gratis is en dat er absolute anonimiteit is (tenzij anders door jou gewenst).

Wat doen onze vertrouwenspersonen?

Het verzorgen van eerste opvang van mensen die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben

Het geven van advies over de best passende vervolgstap

Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is

Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures

Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator

Het adviseren en ondersteunen van RCE bij het voorkomen van ongewenst gedrag

Weet je niet welke activiteit geschikt is voor jou?

We weten hoe groot de stap kan zijn. Wil je eerst een persoonlijk gesprek? We werken met herstel ondersteunende vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Neem contact met ons op.

Recovery college eindhoven Psychische hulp

We weten hoe het voelt

We zien je graag komen

Herstellen doe je zelf

Maar niet alleen

Je bent welkom

Kom vooral langs.