Background CurveIcon Chevron down

Over Recovery College Eindhoven

Onze missie is dat iedereen dichtbij aan herstel kan werken"

Onze mensen

Maak hier kennis met onze herstelondersteunende vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Over RCE

RCE biedt een plek waar je andere mensen ontmoet. Zonder last te hebben van etikettering, diagnoses of drang vanuit hulpverlening. Iedereen is welkom om te komen werken aan zijn of haar herstel.

Aansluiten bij RCE

We werken veel samen. Zoals met naasten en buurtgenoten. Maar ook ketenpartners zoals zorgaanbieders, opleidingsinstituten, maatschappelijke instellingen en WIJeindhoven.
Ook zijn we trots lid van de NVZH.

Ik wil aansluiten bij RCEMan en vrouw zitten samen op een bankje en kijken weg

Missie en visie

Veel mensen krijgen in het leven te maken met ontwrichtende gebeurtenissen. Onze missie is dat iedereen dichtbij aan herstel kan werken.

We bieden in Eindhoven door de hele stad gratis en laagdrempelig herstelactiviteiten aan. Herstel vindt bij ons plaats in de ontmoeting met anderen. We delen ervaringen, wat zorgt voor (h)erkenning. Hierdoor steunen we elkaar en bieden we hoop. Samen zorgen voor een veilige leeromgeving om te werken aan herstel. We werken met opgeleide ervaringsdeskundigen.

Uitgangspunten RCE

Iedereen is welkom

We werken op basis van wederkerigheid

We brengen mensen samen om te werken aan herstel

Het belang van de groep staat boven het belang van het individu

We sluiten niemand uit, tenzij diegene de veiligheid van de leeromgeving verstoort

We bieden ruimte om kwaliteiten te ontdekken, ontwikkelen en benutten

Herstellen vraagt aansluiting bij de samenleving. Wij ondersteunen daarbij

We hebben herstelaanbod door de hele stad

Weet je niet welke activiteit geschikt is voor jou?

We weten hoe groot de stap kan zijn. Wil je eerst een persoonlijk gesprek? We werken met herstel ondersteunende vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Neem contact met ons op.

We weten hoe het voelt

We zien je graag komen

Herstellen doe je zelf

Maar niet alleen

Je bent welkom

Kom vooral langs.