Gedragsregels

“Binnen RCE gedragen we onze volgens de gedragsregels”

Background CurveIcon Chevron down

Huisregels bij RCE

We zijn ons ervan bewust dat we te maken hebben met mensen die in kwetsbare situatie zitten of zaten. Daarom moeten we extra alert zijn op ongewenst gedrag. We willen voorkomen dat we te maken met ongewenst gedrag. Of, positief geformuleerd: we willen een veilige omgeving bieden voor iedereen.

In ons integriteitsbeleid staat hoe we hiermee omgaan. Als je daarin geïnteresseerd bent kun je het bij ons opvragen. Uit ons integriteitsbeleid volgen de huisregels. Die gelden voor iedereen. Deze staan hieronder.

Wij:

Stellen ons gelijkwaardig op

Geven geen ongevraagd advies

Kunnen ons conformeren aan gemeenschappelijke afspraken

Werken anoniem en delen wat we horen niet met anderen

Zijn niet onder invloed van middelen

Oordelen niet

Respecteren grenzen

Gebruiken geen aanstootgevende taal

Bespreken open onze normen en waarden

Raken een ander alleen aan als de ander daar toestemming voor geeft

Roddelen niet

Hebben een aanspreekcultuur

Gebruiken de spullen van Stichting Recovery College Eindhoven uitsluitend privé na toestemming van bestuur/ coördinator. Eigendommen van RCE blijven op de locatie aanwezig.

Weet je niet welke activiteit geschikt is voor jou?

We weten hoe groot de stap kan zijn. Wil je eerst een persoonlijk gesprek? We werken met herstel ondersteunende vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Neem contact met ons op.

Recovery college eindhoven Psychische hulp

We weten hoe het voelt

We zien je graag komen

Herstellen doe je zelf

Maar niet alleen

Je bent welkom

Kom vooral langs.